Utdanningsmuligheter

Når du skal velge utdanning og yrke er det nyttig å få en god oversikt over hele utdanningssystemet. Her finner du en enkel og oversiktlig modell.

Her finner du all informasjon om dine lånemuligheter, frister for å søke lån og søke studielån.

Her kan du søke opptak til universiteter, høgskoler og fagskoler. Du finner informasjon om studieplass, innlogging, opptakskrav og hvordan du laster opp dokumenter.

Her finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole.

På siden utdanning.no finner du informasjon om søknadsfrister, hvilke skoler du kan søke på og hvordan du søker.

Her finner du en oversikt over alle opplæringskontorene i Troms og Finnmark, slik at du raskt kan finne den kontaktinformasjonen som er relevant for deg.

På ung.no finner du nyttig informasjon om det meste som berører deg som ung i Norge.

Her finner du en oversikt og informasjon over 354 ulike utdanningsmuligheter og du kan velge i 600 yrker.

Utdanning Nord er en samnordisk arrangør av yrkesutdanninger for de finske, norske og svenske arbeidsmarkedenes behov.

På vilbli.no kan du få informasjon om alt som gjelder videregående opplæring.

Del denne siden