CV, søknad og intervju

NAV har samlet gode tips og råd om CV- og søknadsskriving på sin nettside.

Her får du bl.a. tips til hvilke forberedelser du bør gjøre før et intervju, hvordan du kan øve deg og hvordan du skaper et godt førsteinntrykk hos arbeidsgiver.

CV-nerden gir gode tips om det å skrive CV og søknad på en smart måte. Her er mange gode eksempler som gir inspirasjon og gode strategier for deg som jobbsøker.

5 tips til gjennomføring av videointervju.

Kroppsspråket ditt har mye å si i et intervju. Her er en serie fra NRK som gir deg gode tips til intervjuet.

Del denne siden